Unge og udvikling

Humanity in Action Danmark arrangerer løbende events som har fokus på unge, udvikling og uddannelse. Unge overalt i verden er i højere grad end tidligere opmærksomme på deres rettigheder og global ulighed. På trods af at mange lever i fattigdom, oplever at blive forfulgt, truet og måske tortureret, er unge fulde af håb og drømme om en bedre fremtid for dem selv og for det land som de er fra. Humanity in Action Danmark har gennem to større projekter sat fokus på, hvordan unge er med til udvikle deres eget land, kæmpe for demokrati og menneskerettigheder og endelig fungere som forandrings- og forsoningsagenter i et post-konflikt samfund.

Youth for Democracy – learning from non-violent struggle across the world 

Humanity in Action afholdt i 2011 en stor international konference i Eigtveds Pakhus om fredelig modstand mod diktatur. Spørgsmålet var ganske enkelt, kan unge fra vidt forskellige diktaturer lære og blive inspireret af hinanden? Projektet bestod af en konference, debatmøder på tværs af landet, en bogudgivelse og en hjemmeside om demokrati. Projektet var støttet af Danida’s Oplysningsbevilling.

Kamp for demokratiet

Humanity in Action havde inviteret en gruppe unge aktivister fra forskellige samfund, der alle kæmpede for demokrati i deres respektive hjemland. Alle stod de overfor varierende udgaver af autoritære styrer, og alle var de involverede i en kamp for politisk ansvarlighed, demokratisering, ligestilling og ytringsfrihed i lande såsom Egypten, Zimbabwe, Syrien, Venezuela, Sudan og Hviderusland. Deltagere fra Serbien, som havde bidraget til at vælte deres diktator, var også til stede.

Konferencen skabte et internationalt netværk mellem de unge aktivister, der sammen med konferencedeltagerne formulerede anbefalinger og opfordringer til det internationale civilsamfund, til støtte for bevægelser, der som målsætning har den mest ædle opgave, at holde deres regeringer ansvarlige og at kræve retten til at vælge deres egne ledere, deres egne parlamenter og deres egne regeringer i frihed og demokrati.

Ti anbefalinger til at fremme demokrati

På baggrund af konferencen blev der udarbejdet ti anbefalinger til regeringer og civilsamfund om hvordan man gennem ikke-voldelige metoder kan fremme demokrati. De ti anbefalinger blev sendt til daværende udviklingsminister Christian Friis Bach, fra aktivisterne og deltagere på konferencen i håbet om at anbefalingerne vil inspirere til nye drøftelser og lære danske unge, hvad der er vigtigt at have for øje i arbejdet med demokrati.

I forbindelse med konferencen blev der afholdt en række oplæg rundt omkring i Danmark, blandt andet aflagt besøg på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg, en af Amnesty Internationals lokalafdelinger i Odense, Aarhus Universitet, Danmarks Journalisthøjskole og Den Internationale Højskole i Helsingør. Under turen mødte et bredt udsnit af unge og ældre fra hele landet alle aktivisterne, ligesom det gav aktivisterne mulighed for at opleve Danmark og møde nogle mennesker, som ikke bevæger sig i det danske organisationsmiljø til daglig. Dette kastede nogle interessante diskussioner af sig, og der var stor opbakning til arrangementerne.

En artikelsamling om ’Ikke voldelig kamp for demokrati’

For at udbrede og forankre viden om de emner som konferencen, Youth for Democracy, tog op, har Humanity in Action udgivet en artikelsamling. Bogen giver internationale aktivister og eksperter indsigt i ikke-voldelig kamp på tværs af kulturelle, sproglige og endda politiske barrierer.

Gang i de unge – Danida oplysningsprojekt 

I 2013 arrangerede Humanity in Action Danmark et oplysnings- og uddannelsesprojekt, hvor fire menneskerettighedsaktivister fra henholdsvis Sierra Leone, Afghanistan og Egypten drog på en Danmarksturné for at besøge gymnasier, højskoler og efterskoler. Projektet, som var støttet af Danida’s oplysningsbevilling, sluttede med en international konference i København med fokus på unge i konfliktområder og blev afholdt i partnerskab med Dansk Udenrigspolitisk Selskab.

Unges Rolle i Postkonfliktsamfundet

Uddannelsesprojektet, Unges Rolle i Postkonfliktsamfundet, tog udgangspunkt i de fire menneskerettighedsaktivisters syn på deres rolle i et samfund, der er og har været præget af store konflikter. De var alle aktive i deres respektive hjemlande og kæmpede for at hjælpe og oplyse folk i spørgsmål om demokrati og menneskerettigheder. Samar Ibraheem Hussein Elhussiney fra Egypten var for en stund væk fra et land, hvor folket går igennem hårde kampe for et demokratisk samfund. Mohammad Ilias Alami fra Afghanistan er journalist og er dybt engageret i  at skabe sikre vilkår for landets journalister i kampen for ytringsfrihed. Mohamed Peugeot Rogers og Huratu N. George fra Sierra Leone er begge en del af organisationen Play31 og kæmper en daglig kamp for at oplyse lokale samfund, og især piger og unge kvinder, om deres rettigheder.

På deres tur rundt på de danske uddannelsesinstitutioner blev der livligt diskuteret emner som aktivt medborgerskab, uddannelse og ytringsfrihed med de danske studerende. Formålet med besøgene var at bringe unge sammen og diskutere, hvilken rolle de spiller i deres samfund.

Uddannelsesprojektet mundede ud i en international konference Youth in Conflict – looking beyond 2015. På konferencen var der flere forskellige talere, som gav deres bud på unges rolle i konfliktfyldte samfund: Christian Friis Bach, daværende Udviklingsminister; Ellen Margrethe Løj, tidligere FN-ambassadør og nu formand for Plan International; Elin Martinez fra Red Barnet UK og Nancy Lublin, grundlægger af organisationen Dosomething.org.

På baggrund af FN’s otte udviklingsmål, de såkaldte 2015-mål, var der efterfølgende et spændende paneldebat med en del af oplægsholderne og to af de besøgende menneskerettighedsaktivister, hvor der blev stillet skarpt på, hvilke udfordringer verdenssamfundet står over for i et udviklingsperspektiv. Her stod det klart, at uddannelse er et af de midler, der er anset som det vigtigste i kampen mod fattigdom og ulighed.

20 år i skyggen 

Humanity in Action Danmark markerede i 2014 20-året for folkedrabet i Rwanda med besøg af to menneskerettighedsaktivister fra Rwanda. Projektet blev støttet af Danida’s Oplysningsbevilling.

De to menneskerettighedsaktivister var begge vokset op under folkedrabet. Begge havde mistet store dele af deres familie under folkedrabet, og er vokset op i skyggen af deres egne og Rwandas traumer. Men de delte også et brændende ønske om forandring og bruger deres personlige historier til at forebygge konflikter og fremme fred.

Udover den vigtige markering af 20-året for folkedrabet havde besøget også til formål at sætte fokus på, hvilken rolle unge mennesker kan og bør spille i et postkonfliktsamfund.