Yildiz Akdogan tog Humanity in Action bag Borgens mure til en debat om integration og flygtninge

Den 9. november 2017 havde Humanity in Actions tidligere bestyrelsesmedlem og nu medlem af repræsentantskabet, Yildiz Akdogan (Folketingsmedlem for Socialdemokratiet), åbnet dørene op på Christiansborg til en diskussion om integrations- og flygtningepolitik. Yildiz lagde ud med at vise os lidt rundt bag Borgens mure, hvor vi fik et kig ind i det mest fornemme lokale på Christiansborg, nemlig Samtaleværelset, som har dannet ramme om mange vigtige diskussioner.  

Derefter besøgte vi Folketingssalen, hvor Yildiz fortalte anekdoter fra hendes første ’jomfrutale’ på talerstolen. Her reflekterede hun over hendes mange år som folketingsmedlem, ligesom hun i øvrigt nævnte Svend Auken, som havde fungeret som en meget vigtig mentor for hende, dengang hun blot var en af de nye.

Afslutningsvis inviterede Yildiz Humanity in Actions gæster ind på hendes personlige kontor, hvor der, over en kop kaffe, var fri mulighed til at stille spørgsmål til eftermiddagens tema om integrations- og flygtningepolitik. Det var blandt andet spørgsmål om, hvordan visse elementer i asylpolitikken fungerer, og om hvordan man måske kunne sikre at de afviste asylansøgeres stemmer bedre blev hørt i den offentlige debat. En mulighed kunne være at stable et projekt på benene, som rakte ud til den yngre del af befolkningen ved eksempelvis at komme ud på institutionerne så denne generation dermed kunne blive mere oplyst om forholdene.

Der blev også kort snakket om, hvor svært det er at få publiceret en positiv historie i medierne, hvilke specifikke opgaver Folketingets Formand sidder med, samt hvordan integrationen bliver italesat inde på Christiansborg – er mediernes dækning af et maskeringsforbud og et forbud mod skæg på hospitalerne for eksempel ligeså betændte emner bag murene, som det er ude i civilsamfundet? Eftermiddagen blev afsluttet med et mere oplyst publikum, og en gejst for et lignende møde i fremtiden med nogle ligeså aktuelle emner.    

 


Ingen Svar til "Yildiz Akdogan tog Humanity in Action bag Borgens mure til en debat om integration og flygtninge"