Vi søger ny sekretariatsleder

Humanity in Action Danmark søger en engageret, struktureret, nytænkende og energisk sekretariatsleder.

Humanity in Action er en international organisation, som uddanner unge indenfor menneskerettigheder, demokrati- og minoritetsforståelse. Vi udvikler unges kompetencer og talenter og udvider deres professionelle netværk nationalt og internationalt. Humanity in Action Danmark gør dette ved at afholde akademier og workshops for universitetsstuderende, lærer- og pædagogstuderende, samt offentlige møder med vigtige samfundsaktører. HIA DK fordrer viden, stillingtagen og handling – i alt hvad vi gør.

Som sekretariatsleder vil du blive ansvarlig for den overordnede drift af organisationen såvel som organisationsudvikling, økonomistyring, fundraising og projektforvaltning Stillingen kræver derfor, at du har erfaring med at arbejde med uddannelse og oplysning, samt med fundraising, regnskab, budgetter og foreningsarbejde. Du kommer til at arbejde tæt sammen med ressourcepersoner så som Humanity in Action’s bestyrelse, alumne-netværk (Senior Fellows), medlemmer, samt vores internationale søsterforeninger. Som sekretariatsleder skal du være dygtig til at se muligheder og bidrage til at inspirere og støtte netværket, samt bidrage til at sætte nye projekter i søen. Tillige skal du være en dygtig leder af et beskedent sekretariat, der foruden dig selv består af en studentermedarbejder og periodevise praktikanter. Bestyrelsesmedlemmer fungerer som tovholdere på forskellige arbejdsområder sammen med sekretariatslederen.

Vi har kontor i et fællesskab af NGO’er på Christianshavn.

Dine opgaver bliver:

 • At afholde, udvikle og planlægge organisationens aktiviteter, hvor det årlige Sommerakademi for danske og internationale universitetsstuderende er den vigtigste
 • At udvikle nye projekter i tæt samarbejde med bestyrelse, Senior Fellows og frivillige
 • At udvikle og sikre jævnlige medlemsarrangementer
 • At udvikle nye fundraising- og projektmuligheder
 • At arbejde sammen med ekstern bogholder og revisor om regnskab
 • At forberede bestyrelsesmøder og arbejde sammen med bestyrelsen
 • At deltage i HIAs internationale samarbejde med HIA-organisationer i Europa og USA
 • At varetage den daglige administration og ledelse af kontoret

Vi forestiller os at du:

 • Har viden om menneskerettigheder, inklusion og minoriteter
 • Har erfaring med at arbejde med frivillige og unge
 • Har erfaring med budgetstyring og fundraising
 • Er velfunderet i samfundsdebatten – både i Danmark og internationalt
 • Trives med en bred portefølje af opgaver og arbejder struktureret og med overblik
 • Er fleksibel med hensyn til arbejdstider, da stillingen indebærer en større indsats i nogle måneder end andre
 • Har erfaring med internationalt samarbejde

Sekretariatslederen refererer til bestyrelsen. Stillingen er på 25 timer ugentligt med mulighed for længere tid i forårsmånederne og hvis nye projekter/opgaver besluttes af bestyrelsen. Arbejde udover normen vederlægges i så fald særskilt. Enkelte rejsedage må påregnes. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation.

Interesserer det dig? Så send os en ansøgning senest den 12. november til denmark@humanityinaction.org. Vi forventer at afholde samtaler i Uge 47. Det er en fordel hvis den valgte kandidat kan starte den 1. december eller hurtigst muligt herefter.  På hjemmesiden www.humanityinaction.dk og wwwhumanityinaction.org kan du læse mere om organisationen.

Humanity in Action Danmark
Dronningensgade 14

1420 København K

30 24 97 76


Ingen Svar til "Vi søger ny sekretariatsleder"