Repræsentantskab

Humanity in Action Danmarks repræsentantskab udgør organisationens bærende og støttende element

Repræsentantskabet afspejler organisationens historie og traditioner såvel som dens forandring de sidste 15 år (og den fremtid vi går i møde). I Humanity in Action Danmark er vi stolte af at have et repræsentantskab, der blandt sine medlemmer tæller personer, som i mange år har stået i spidsen for menneskerettighedsarbejdet her i Danmark såvel som i udlandet og det er bemærkelsesværdigt, at mange af de personer, der så nødvendigheden af at skabe en organisation til uddannelse af unge mennesker indenfor menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse og derfor var med til at oprette Humanity in Action Danmark, fortsat er aktive i organisationen idag.

Repræsentantskabet afspejler tillige den diversitet, som er afgørende for at vi som organisation kan anlægge mange forskellige vinkler på de emner, der tages op og gøres til genstand for sommerakademiet og andre arrangementer i Humanity in Action-regi.

Ekspertise og erfaring

Repræsentantskabets medlemmer stiller deres ekspertise og erfaring til rådighed for Humanity in Action Danmark gennem oplæg på sommerakademiet, deltagelse i konferencer samt gennem generering af nye ideer og diskussionsoplæg på generalforsamlingen (eller ved direkte henvendelse til bestyrelsen eller direktøren).

Som det netværk, der støtter op om Humanity in Action Danmarks aktiviteter er repræsentantskabets medlemmer også væsentlige medspillere i at få vores daglige arbejde til at glide. I kraft af deres stillinger og egne netværk er medlemmerne med til at kommunikere om Humanity in Action Danmarks arbejde i brede sammenhænge samt skabe forbindelser til andre organisationer og NGO’er i Danmark og i udlandet som kunne være oplagte samarbejdspartnere for Humanity in Action Danmark. De er også behjælpelige med at skaffe værtsfamilier til de unge studerende, der deltager i sommerakademiet.

Stor kilde til viden og inspiration

Hertil kommer, at Humanity in Actions brede og særdeles velfunderede repræsentantskab på tværs af fagområder er en fantastisk kilde til viden og inspiration ikke alene for de deltagende studerende, men også organisationens medlemmer, som via deres deltagelse/medlemskab får mulighed for at trække på repræsentantskabets netværk og ekspertise.