Menneskerettigheder

  • Menneskerettigheder International Conference Youth in Conflict Looking beyond

Menneskerettighederne krænkes fortsat

Humanity in Action ønsker at fremme forståelsen af menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse ved at give udvalgte unge redskaber til aktivt at indgå i løsning af menneskerettighedsproblemer.

Endvidere skaber Humanity in Action fokus på de mange krænkelser af menneskerettigheder overalt i verden gennem aktiviteter i form af konferencer, seminarer, debatmøder, bogudgivelser med meget mere – arrangementer som er åben for alle interesserede.

Et omfattende internationalt retsgrundlag

Humanity in Actions arbejde for menneskerettigheder tager afsæt i det omfattende internationale retsgrundlag, som er blevet skabt efter den 2. verdenskrig til beskyttelse af det enkelte individ og minoritetsgruppe mod overgreb fra magthaverne i samfundet.

Den grundlæggende inspiration er FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder af 10 december 1948. Her opregnes såvel de klassiske borgerrettigheder bl.a. ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed, religionsfrihed, krav om retfærdig rettergang, samt de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder bl.a. ret til uddannelse, til arbejde og til sundhed. Mens de klassiske borgerlige rettigheder kræver at magthaverne ikke griber ind i den private rådighedssfære, stiller de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder omvendt krav til myndighederne om en positiv indsats til sikring af disse rettigheders opfyldelse.

FN’s konventioner om rettigheder

Verdenserklæringen har efterfølgende inspireret til vedtagelse af en række bindende traktater på menneskerettighedsområdet, herunder FN’s to konventioner om henholdsvis borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; FN’s konvention imod racediskrimination; FN’s torturkonvention; FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder; FN’s konvention om barnets rettigheder samt den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Alle disse konventioner er tiltrådt af Danmark.

Humanity in Action sætter fokus på krænkelser

Den største udfordring i menneskerettighedsarbejdet er spørgsmålet om, hvordan det sikres, at disse veldefinerede og velmente rettigheder og friheder gennemføres og implementeres i praksis til gavn for det enkelte individ og minoritetsgruppe. Humanity in Action sætter fokus på de desværre mange og fortsatte krænkelser af menneskerettighederne overalt i verden gennem de mange løbende aktiviteter.