Menneskerettigheder

  • Menneskerettigheder International Conference Youth in Conflict Looking beyond

Grundlaget.

Udgangspunktet for Humanity in Actions arbejde for menneskerettigheder er FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder af 10 december 1948. Her opregnes såvel de klassiske borgerrettigheder, som ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed, religionsfrihed, krav om retfærdig rettergang, samt de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, herunder ret til uddannelse, arbejde og sundhed. Mens de klassiske borgerlige rettigheder kræver at magthaverne ikke griber ind i den private rådighedssfære, stiller de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder omvendt krav til myndighederne om en positiv indsats til sikring af disse rettigheders opfyldelse.

Verdenserklæringen har efterfølgende ført til en række bindende traktater på menneskerettighedsområdet, herunder FN’s konventioner om henholdsvis borgerlige og politiske rettigheder samt om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Alle disse konventioner er tiltrådt af Danmark og danner grundlag for Humanity in Actions arbejde.

For et mere uddybende indblik i menneskerettigheder, besøg Institut for Menneskerettigheders hjemmeside her.