Minoritetsvilkår

Humanity in Actions arbejde har som mål at danne vilje og evne hos udvalgte unge, således at de kan identificere nuancerede problemstillinger og indgå i konstruktivt debat og aktivt medborgerskab. Igennem særligt sommerakademierne, skaber de unge deltagere i mødet med hinanden en følsomhed og en vilje til at lære, som er nødvendig når man ønsker at øve positiv indflydelse på minoritetsvilkår og diskrimination på langt sigt. Sommerakademierne præsenterer ligeledes en lang række udvalgte talere og debatter som informerer og uddanner deltagerne, men også opfordrer til kritik og diskussion.

Spørgsmål om minoritetsvilkår omfatter mange grupperinger, identiteter og individer og er et kompliceret og udfordrende felt, som kræver vedholdende debat, dannelse og opmærksomhed.

Sideløbende med sommerakademierne stræber Humanity in Action også mod at skabe debat om og fokus på emnet i det danske samfund, igennem events og bogudgivelser.