OM HIA

  • Om Humanity in Action

Humanity in Action arbejder for at fremme forståelsen af menneskerettigheder og beskyttelse af minoriteter

Humanity in Action er en international organisation, som arbejder for at fremme forståelsen for menneskerettigheder og beskyttelse af minoriteter.

Humanity in Action afholder hvert år et månedslangt sommerakademi på topniveau i seks lande for udvalgte og engagerede studerende. Formålet er at inspirere dem til at blive aktive og ansvarsfulde samfundsborgere ved at give redskaber til aktivt at indgå i løsning af menneskerettighedsproblemer og bekæmpe forfølgelse af minoriteter.

Humanity in Action

Årlige sommerakademier for udvalgte unge

Sommerakademiet er grobund for Humanity in Actions internationale netværk, som giver adgang til menneskerettighedsaktivister og betydningsfulde beslutningstagere i hele verdenen. Sommerakademierne er indgangen til et stort internationalt netværk af universitetsstuderende og unge professionelle, som alle interesserer sig for eller direkte beskæftiger sig med menneskerettigheder og minoriteter.

Konferencer, debatmøder og studierejser

Humanity in Action afholder også internationale konferencer, debatmøder, seminarer og kulturarrangementer med indlæg fra internationale beslutningstagere – blandt andet Bill Clinton som key note speaker i forbindelse med hans rolle som fredsmægler i Østeuropa. HIA udgiver bøger, tilbyder studierejser og arrangerer besøg af unge menneskerettighedsaktivister fra hele verden.

HIA – en international organisation  

Siden Humanity in Action startede i 1999, er organisationen vokset fra kun at omfatte USA, Danmark og Holland til i dag at være etableret med selvstændige juridiske enheder i USA, Danmark, Holland, Tyskland, Frankrig, Bosnien og Polen.

Der har ikke været en egentlig strategisk vækstplan for organisationen, snarere har der været tale om et ønske om at blive etableret i lande, der har såvel akademisk som økonomisk kapacitet til at bidrage til indfrielse af organisationens målsætning.

Internationalt foregår der et betydeligt organisatorisk samarbejde, hvor hvert lands bestyrelse er repræsenteret i  bestyrelsen for paraplyorganisationen Humanity in Action Inc. i New York. Denne bestyrelse beslutter blandt andet hvor de årlige internationale konferencer skal afholdes – hvor de sidste fire har været afholdt i Amsterdam, Berlin, Sarajevo og Warzawa.