Senior Fellows

Indsigt, handlekraft og fællesskab

Et netværk af engagerede unge

I en tid præget af teknologiske stormskridt og foranderlige geopolitiske forhold, tvinges vi dagligt til at tage stilling til gængse værdier og fælles historie. Viden om internationale samfundsforhold, historie, principper og værdier ruster engagerede unge mennesker til at møde disse udfordringer. Dette gør vi bedst ved at uddanne og forbinde unge på tværs af nationale, religiøse, akademiske og etniske baggrunde, og engagere dem i menneskerettigheder, minoritetsvilkår og aktivt medborgerskab. HIA er dermed udgangspunkt for et internationalt netværk af engagerede mennesker med fokus på menneskerettigheder, minoriteter, social retfærdighed og handling.

Hvad er en Senior Fellow?

Når man har deltaget i et af Humanity in Actions sommerakademier, hvad enten det er det danske eller et af de andre sommerakademier, samt gennemført sit Action Project, opnår man status som Senior Fellow. Som Senior Fellow bliver man del af det store internationale netværk af mennesker, der ligeledes har gennemført et sommerakademi og et Action Project, et netværk der åbner vidtrækkende muligheder og relationer. Dertil kommer de nære relationer og venskaber der opstår i de grupper der deltager i et sommerakademi sammen, på tværs af baggrunde og forskelligheder.

Der er over 1500 Senior Fellows verden over og over 200 danske Senior Fellows.

Et netværk med indflydelse 

Som en del af dette netværk er der muligheder for jobs, praktikophold, kurser, efteruddannelse og meget andet. Netværket har medlemmer i verdens politiske og finansielle centre rundt om i verden, med mulighed for at finde mentorer fra sit eget interessefelt, diskutere karrieremuligheder og blive udfordret på viden og holdninger.

Humanity in Action arbejder for at oplyse, forbinde og styrke unge på tværs af identitet og baggrund for derved at skabe fundamentet for et empatisk, åbent og produktivt internationalt fællesskab.

Besøg i Folketinget – Copenhagen Fellowship 2018