Senior Fellows

Et internationalt fællesskab

HIA er et internationalt netværk af universitetsstuderende og unge professionelle, der er engagerede i menneskerettigheder, minoriteter og social retfærdighed. Fælles for alle HIAs Senior Fellows er, at de har været på et af HIAs programmer. Der er over 1500 Senior Fellows verden over og 140 danske Senior Fellows.

Dette netværk er en integreret del af HIAs mission. HIA arbejder for at oplyse, forbinde og styrke unge på tværs af kulturer, religioner, uddannelsesmæssige baggrunde og nationaliteter for derved at skabe fundamentet for empati, åbenhed og produktiv international fællesskab.

Et netværk som giver adgang til beslutningstagere over hele verdenen

Netværket giver medlemmerne adgang til jobs, praktikophold, kurser, efteruddannelse og meget andet. Netværket har medlemmer i verdens politiske og finansielle centre rundt om i verden. Igennem netværket kan man få ældre mentorer fra sit eget interesse felt, sparing omkring karriere og blive udfordret på viden og holdninger.

Det danske Senior Fellow netværk har en forening, som mødes flere gange årligt. Her planlægges aktiviteter som morgenmøder, debatter og flere andre aktiviteter for de Senior Fellows, som er er i Danmark. Derudover er de med til at udvælge nye Fellows til sommerakademiet og assistere HIAs sekretariat med forskellige projekter og opgaver.