NETVÆRK

  • Netværk

Gennem uddannelse skaber vi forståelse for menneskerettigheder

Et netværk af engagerede unge

I en tid præget af teknologiske stormskridt og foranderlige geopolitiske forhold, tvinges vi dagligt til at tage stilling til gængse værdier og fælles historie. Viden om internationale samfundsforhold, historie, principper og værdier ruster engagerede unge mennesker til at møde disse udfordringer. Dette gør vi bedst ved at uddanne og forbinde unge på tværs af nationale, religiøse, akademiske og etniske baggrunde, og engagere dem i menneskerettigheder, minoritetsvilkår og aktivt medborgerskab. HIA er dermed udgangspunkt for et internationalt netværk af engagerede mennesker med fokus på menneskerettigheder, minoriteter, social retfærdighed og handling.

Sommerakademiet

HIA’s vigtigste aktivitet er det årlige sommerakademi. Det er på sommerakademiet, at ideer formes og debatter finder sted. Sommerakademiet er springbræt til et langvarigt engagement i menneskerettigheder og minoritetsforhold for unge studerende.

Læs mere om sommerakademiet under fanebladet sommerakademiet, eller besøg den internationale side her.