NETVÆRK

  • Netværk

Gennem uddannelse skaber vi forståelse for menneskerettigheder

Et netværk af engagerede unge

I en tid præget af teknologiske stormskridt og konstant foranderlige geopolitiske betingelser udfordres unge dagligt til at tage stilling til gængse værdier og fælles historie. Forståelse for og indsigt i det internationale samfundsgrundlæggende forhold, historie, principper og værdier er med til at skabe den balast, som unge har brug for til at møde disse udfordringer. Dette mener vi, at man gør bedst ved at uddanne, forbinde og aktivere unge på tværs af nationale, religiøse, akademiske og etniske baggrunde ved at oplyse dem om og engagere dem i menneskerettigheder, minoritetsforhold og aktivt medborgerskab. Derfor tilbyder HIA hvert år en række forskellige aktiviteter til universitetsstuderende og unge professionelle. Disse tilbud varierer i form og målgruppe. Centralt for dem alle er, at de er længerevarende intensive forløb med fokus på menneskerettigheder, minoriteter, social retfærdighed og action.

Årlige sommerakademier

HIA’s vigtigste aktivitet er det årlige Sommerakademi, der afholdes hver sommer i Amsterdam, Berlin, København, Paris og Warzawa. Det er på Sommerakademiet, at ideer formes, debatter finder sted og netværk skabes. Sommerakademiet er dermed ”indgang” til et langvarigt og dybdegående engagement i menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse for unge studerende. Hvert år deltager omkring 120 universitetsstuderende på HIAs Sommerakademier i Europa og de kommer fra Bosnien, Danmark, Grækenland, Frankrig, Holland, Polen, Sverige, Tyskland, Tyrkiet, Ukraine og USA.

Engagerende action projekter

Alle deltagere på HIAs Sommerakademier forpligter sig til at tage action. Deltagerne udvikler selv eller i grupper action projekter, der har fokus på udfordringer vedrørende menneskerettigheder, minoriteter eller social uretfærdighed. Et action projekt skal søge at løse eller oplyse om disse udfordringer. Såfremt deltagerne tager action ved at afholde deres action projekter bliver de HIA Senior Fellows og kan indtræde i HIA’s store internationale netværk.