Læringsmål for Humanity in Actions Sommerakademier

sa5

1. Uddanne unge i at diskutere menneskerettigheder, demokrati- og minoritetsforståelse.

Humanity in Action Danmark ved at uddannelse er fremtiden. Derfor uddanner Humanity in Action Danmark unge i menneskerettigheder, demokrati- og minoritetsforståelse. Dette gør vi gennem oplæg af og i diskussion med de fremmeste og skarpeste danske fageksperter og samfundsaktører. De udfordrer vore deltageres holdninger og skærper deres argumenter. Humanity in Action Danmark arbejder for, at alle unge kan være med til at forme det samfund, som de indgår i. Netop indgående viden og indsigt i disse tre samfundsområder, mener vi, er essentielle for at unge kan indgå i den konstante forandring, vores samfund er i.

2. Udvikle deltagernes evner til at tage ansvar for deres samfund og medborgere.

Humanity in Action Danmark fordrer ansvarsbevidsthed, stillingtagen og handling. Derfor udvikler Humanity in Action Danmark forandringsagenter ved at kombinere faglig viden (læringsmål 1) med konkrete redskaber indenfor projektudvikling og –implementering. Det er vores erfaring, at disse redskaber bedst indlæres gennem aktiv læring og øvelser i forskellige workshops. Denne form for læring sikrer, at deltagerne får en praktisk forståelse for blandt andet de kommunikative og organisatoriske dynamikker og udfordringer der naturligt opstår, når man søger at forandre og forme et samfund. Det er vigtigt for Humanity in Action Danmark, at vores deltagere lærer at tænke strategisk i projektudviklingsfasen såvel i implementeringen af deres projekter – dette er det bedste udgangspunkt for at opnå succes.

3. Udvide unges nationale og internationale netværk for derigennem at styrke deres talent.

Humanity in Action Danmark tilbyder livslang læring. Derfor udvider Humanity in Action Danmark unges nationale og internationale såvel som faglige og praktiske netværk. Humanity in Action tilbyder løbende medlemmer af netværket forskellige aktiviteter, der har til formål at videreuddanne og –udvikle medlemmerne. Dette gør vi, fordi vi ved at et ressourcestærkt netværk er nøglen til forståelse af og indflydelse på samfundet samt udfoldelse af ens talent.