Læringsmål for HIAs Sommerakademier

sa5

1. Uddanne unge i at diskutere menneskerettigheder, demokrati- og minoritetsforståelse.

Humanity in Action Danmark (HIA DK) ved at uddannelse er fremtiden. Derfor uddanner HIA DK unge i menneskerettigheder, demokrati- og minoritetsforståelse. Dette gør vi gennem oplæg af og i diskussion med de fremmeste og skarpeste danske fageksperter og samfundsaktører. De udfordrer vore deltageres holdninger og skærper deres argumenter. HIA DK arbejder for, at alle unge kan være med til at forme det samfund, de indgår i. Netop indgående viden og indsigt i disse tre samfundsområder, mener vi, er essentielle for at unge kan indgå i den konstante forandring, vores samfund er i.

2. Udvikle deltagernes evner til at tage ansvar for deres samfund og medborgere.

HIA DK fordrer ansvarsbevidsthed, stillingtagen og handling. Derfor udvikler HIA DK forandringsagenter ved at kombinere faglig viden (læringsmål 1) med konkrete redskaber indenfor projektudvikling og –implementering. Det er vores erfaring, at disse redskaber bedst indlæres gennem aktiv læring og øvelser i forskellige workshops. Denne form for læring sikrer, at deltagerne får en praktisk forståelse for blandt andet de kommunikative og organisatoriske dynamikker og udfordringer der naturligt opstår, når man søger at forandre og forme et samfund. Det er vigtigt for HIA DK, at vores deltagere lærer at tænke strategisk i projektudviklingsfasen såvel i implementeringen af deres projekter – dette er det bedste udgangspunkt for at opnå succes.

3. Udvide unges nationale og internationale netværk for derigennem at styrke deres talent.

HIA DK tilbyder livslang læring. Derfor udvider HIA DK unges nationale og internationale såvel som faglige og praktiske netværk. HIA tilbyder løbende medlemmer af netværket forskellige aktiviteter, der har til formål at videreuddanne og –udvikle medlemmerne. Dette gør vi, fordi vi ved at et ressourcestærkt netværk er nøglen til forståelse af og indflydelse på samfundet samt udfoldelse af ens talent.