Lærerakademiet

Humanity in Actions lærerakademi er et projekt der, helt i organisationens ånd, stiler imod at plante refleksioner og viden hos nogle af de folk der uddanner fremtidens samfundsborgere, nemlig lærerne. Hensigten er at klæde lærerstuderende på, både fagligt og personligt, til at begå sig som undervisere i et mangfoldigt klasseværelse. I kraft af, at Danmark i stigende grad er et diverst samfund med mange forskellige minoriteter, ønsker vi at styrke fremtidige læreres forståelse for og læring omkring mangfoldighed i klasselokalet. Således er det håbet at deltagerne som færdiguddannede lærere vil bringe menneskeretlige, demokratiske og inkluderende værdier helt ud i klasselokalerne – og på den måde inspirere deres elever til at være aktive og ansvarsfulde medborgere. Projektet er baseret på erfaring fra det årlige Sommerakademi, der de sidste 20 år har uddannet universitetsstuderende i civilt ansvar.

Tilgangen er ganske enkelt at uddanne dygtige ressourcepersoner, forbinde dem i et netværk og inspirere dem til handling.

Følg med her på siden eller tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du er lærerstuderende og ideen om at deltage i forløbet tiltaler dig.

Humanity in Action er stolte af arrangementet og har meget at sige, men vi tænker at det måske alligevel er mere interessant at høre om forløbet direkte fra en tidligere deltager.

Lærerakademiet – godt klædt på til videre handling

Charlotte Adams var 4.års lærerstuderende på UCC Bornholm, da hun i 2017 deltog i lærerakademiet. 

Vi var otte lærerstuderende der ikke tøvede med at ville blive en del af Humanity in Actions Lærerakademi fire dage i efterårsferien. Man kunne ellers fristes til at tro at vi havde nok af at sidde på skolebænken som vordende lærere men alligevel var der noget der dragede. Fælles for os alle var nok at vi ønskede at ”styrke vores forståelse for og læring omkring mangfoldigheden i klasselokalet”, som projektet reklamerede med at give os en viden om. Jeg blev ikke skuffet. Det var en på mange måder åbenbarende oplevelse. Ikke blot at være sammen med andre lærerstuderende fra hele landet, men også at mærke den varme og anerkendelse vi blev mødt med af de to dygtige facilitatorer, Emilie Bang-Jensen og Sofie Charlotte Christensen. De havde sat et program sammen for os, der i den grad fik os til at komme ud i alle afkrogene af mangfoldigheden. Selv ser jeg mig som en favnende og inkluderende person, der prøver at møde andre hvor de er, men jeg fandt ud af, at jeg havde gemt og glemt nogle afskygninger af fordomme. Det var fantastisk befriende at få dem op i lyset og erkende at de var der. For først der kan de forsvinde. Som kommende lærere er det også vigtigt at vi tager hånd om de fordomme vi måske ubevidst bærer rundt på for at kunne møde og styrke det mangfoldige klasseværelse. Vores rejse ud i mangfoldigheden tog os på tur hos Instituttet for Menneskerettigheder, Sabaah, Danish Institute for Study Abroad, DareGender, KPH Projekts, Grænseforeningens Kulturambassadører, Ane Kirstine Brandt bragte Gud ind i skolen, Purnima Erichsen gav et forældreperspektiv på integration og vi fik arbejdet med hvordan vi håndterer konflikter i skolen.

Vi blev med andre ord klædt på både indeni og udenpå til at kunne arbejde videre i skolerne med de menneskeretlige, demokratiske og inkluderende værdier så vi som lærere forhåbentlig kan inspirere både vores elever men også andre lærere og derved øge opmærksomheden på den demokratiske dannelse af eleverne.

Jeg er færdig som lærer til januar 2018 og er i gang med at skrive min bachelor. Efter at have været på Humanity in Actions Lærerakademi har jeg dog ændret kurs i min opgave og har i stedet for nu sat fokus på Børnekonventionen og trivsel. For jeg blev meget overrasket over at finde ud af at undersøgelser, foretaget i 2017 af Instituttet for Menneskerettigheder og UNICEF af Kantar Gallup, viser at det kun er 21% af 6-10 klasses elever på danske folkeskoler, der har et nogenlunde kendskab til Børnekonventionen. Det er alt for få. For det handler ikke kun om at børn og unge skal kende deres egne rettigheder således at de kan sige fra når de bliver krænket, men i lige så høj grad at de kan råbe op og hjælpe når de oplever at andres rettigheder bliver krænket. Det kræver at de har en viden om deres menneskelige rettigheder. En kompetence som er af allerhøjeste betydning for fremtidens samfund og måden vi handler og behandler andre i verden omkring os. Analysen mener, at det kan skyldes at lærerne simpelthen ikke er klædt godt nok på til at varetage undervisningen af Menneskerettighederne i skolen. Det vil jeg være tilbøjelig til at give dem ret i for på læreruddannelsen får vi som lærerstuderende viden om menneskerettighederne i KLM som ligger i det første semester af uddannelsen. Har man ikke historie eller samfundsfag som undervisningsfag, hvor der specifikt skal undervises i Menneskerettigheder, så vil ens viden om Menneskerettigheder og i særdeleshed hvorledes man skal undervise i dem, være begrænset. Folkeskolernes formålsparagraf nævner heller ikke Menneskerettighederne, men de betragtes som noget der bør være grundlæggende for folkeskolen. Det må jeg indrømme at jeg stiller mig undrende overfor idet jeg så vil mene, at vi så en anden trivsel i skolen. Et er dog sikkert og det er, at hvis alle lærere kom en tur forbi Humanity in Actions Lærerakademi, så er jeg ikke i tvivl om at kendskabet til Menneskerettighederne i skolerne ville øges gevaldigt, fordi lærerne ville være klædt på til at undervise om, gennem og til dem.