Køn & Identitet i det globale syd

Humanity in Action Danmark satte i august og september 2016, fokus på LGBT+ personers livsvilkår, udfordringer og erfaringer gennem projektet Gender & Identity. I Danmark er det generelt anerkendt, at vi har frihed til at elske og leve sammen med en person af samme køn, men denne frihed står i skærende kontrast til de lande, hvor LGBT+ personer ikke kan udleve seksualitet, identitet eller livsform, i frihed og fred. Humanity in Action DK rettede derfor blikket mod det globale syd og inviterede seks unge LGBT+ aktivister fra Uganda, Kenya og Pakistan til Danmark for at tage del i projektet. Aktivisterne var her i Danmark fra den 11-20 august, og de deltog i offentlige debatter og i Copenhagen Pride’s debattelt samt var til filmvisning i Cinemateket, og gav foredrag på flere gymnasier, deltog i netværksmøder og underviste internationale unge på et online uddannelseskursus.

Til projektet har vi samlet en serie af korte oplysnings- og uddannelsesartikler, de kan læses og downloades her

Du kan læse mere om vores seks aktivister her og bladre igennem vores projekthæfte her 

En forfulgt og underkendt minoritet

Videns- og erfaringsudveksling var et af omdrejningspunkterne for besøget, og aktivisterne delte både personlige erfaringer og dokumenterede tilfælde med diskrimination og krænkelse, samt oplyste om de generelle livsvilkår for LGBT+ personer i deres respektive hjemlande.

Samuel Opio og Timothy Muhumuza fra Uganda arbejder begge i organisationen Queer Youth Uganda, og deres arbejde består i at række hånden ud til unge LGBT+ personer, som er blevet udstødt af familien, forvist fra skolen og smidt på gaden af deres udlejere udelukkende fordi de er homoseksuelle. Queer Youth tilbyder disse unge et sted at være og et åbent rum at tale om deres situation i, og for vores to aktivister var det vigtigt også at række hånden ud til danske unge og starte en dialog op om unge menneskers udfordringer med at springe ud som homoseksuel. Netop dialogen med unge mennesker er altafgørende, både i Uganda og uden for Uganda, da de har muligheden for at præge fremtidens holdning til LGBT+ personer og deres ret til lige rettigheder som mennesker.

Frederick Odhiambo og Daniel Olwango fra organisationen NYARWEK i den vestlige del af Kenya arbejder hårdt på at bygge bro mellem Kenyas LGBT+ miljø og det resterende samfund. Homoseksuelle i Kenya oplever diskrimination i deres dagligdag ved at blive udstødt fra deres familier, smidt ud af skolen og fra deres hjem, mens regeringen udtaler sig at, ”homoseksualitet ikke er et problem i Kenya” og ”homoseksualitet er ikke Afrikansk”. Der er derfor behov for at række ud til andre lag i samfundet og skabe dialog, hvilket aktivisterne gør med religiøse ledere, regionale og nationale politikere, fagpersoner inden for sundhedsvæsenet osv. Drømmen er at nedbryde homofobien i Kenya gennem oplysning, uddannelse og dialog både på nationalt og internationalt plan.

De to transkønnede aktivister fra Pakistan, Kami Chouhdry og Jannat Ali, kom til Danmark trods en del udfordringer forud for besøget. Deres visumansøgning blev afvist af udlændingestyrelsen, fordi de tilhører en minoritet og de danske myndigheder frygtede, at de ville søge asyl i Danmark. De fik dog visum i sidste øjeblik, og under deres besøg efterlod de ingen tvivl om, at de er stolte af deres Pakistanske kultur på trods af deres udfordringer som transkønnede. Selvom Pakistan har indført det tredje køn, kæmper de nemlig stadig med oplysning om det at være transkønnet, og størstedelen af dem er udstødt fra samfundet og må tage til takke med at arbejde i sex-industrien eller i meget ringe rengøringsjobs. De oplever kraftig diskrimination pga. manglende oplysning og uddannelse, og en del af aktivisternes arbejde i hjemlandet består i at hjælpe unge mennesker med HIV/AIDS og oplysning om prævention og beskyttelse.

Når LGBT+ personer bliver nægtet lige rettigheder og straffet pga. deres køn, seksualitet og identitet i det globale syd, manifesterer det en udfordring, som både Danmarks udenrigs- og udviklingspolitik aktivt bør italesætte. Der er ingen forskel på seksuelle minoriteters kamp og andre religiøse og etniske minoriteters kamp for beskyttelse, anerkendelse og ligeret. I grunden handler det om friheden til at leve et værdigt liv uagtet ens seksualitet, køn, kønsidentitet, religion eller etnicitet.

Om projektet

Projektet beskæftigede sig med de udfordringer, LGBT+ personer står overfor i det globale syd, og diskuterede hvordan omverden bedst kan støtte deres arbejde. Ligeledes åbnede projektet op for en dialog om, hvordan man kan sikre LGBT+ inklusionsstrategier i udviklingspolitik og udviklingsprogrammer, samt udfordrede den forståelse, danskere har af køn og identitet i det globale syd. Deltagerne bidrog ikke mindst med deres egne erfaringer, men kunne på baggrund af deres arbejde repræsentere en stor skare af LGBT+ personer fra deres hjemlande, som hver dag oplever diskrimination og krænkelser tæt på, og som arbejder på at bygge bro mellem det globale syd og den vestlige verden. Denne dialog og videns udveksling har skabt grobund for yderligere samarbejde i fremtiden, og givet netværkene i Danmark, Kenya, Uganda og Pakistan inspiration og værktøjer til at arbejde videre med i fremtiden. Kampen for lige rettigheder og friheden til at elske en af samme køn er således stadig i gang, og dette projekt fik skabt ringe i vandet for alle de, som på den ene eller anden måde tog del i projektet.

All logos horizontal