Humanity in Actions første lærerakademi!

I oktober 2017 afholdt Humanity in Action for første gang et akademi for lærerstuderende!

Lærerakademiet foregik over fire intense dage og fokuserede på temaerne menneskerettigheder, køn og seksualitet og minoritetsidentiteter. Deltagerne var blevet udvalgt gennem en ansøgningsproces og kom fra professionshøjskoler i København, Aarhus og Bornholm. De fire dage var tæt pakket med oplæg og besøg i København, hvor turen gik til Institut for Menneskerettigheder, DareGender og Danish Institute for Study Abroad. Herunder fik de lærerstuderende en gennemgang af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og FN’s Børnekonvention, en forståelse for hvad det vil sige ikke at passe ind i de kønsstereotyper, som florerer i samfundet, og hvor opdelt samfundet egentlig er af disse stereotyper, samt en snak med universitetsstuderende fra USA om, hvor forskellig deres seksualundervisning var fra den generelle danske måde at undervise på.

Derudover fik de lærerstuderende besøg af organisationerne Sabaah og Grænseforeningens Kulturmødeambassadører, som lagde fokus på forskellige former for minoriteter, etnicitet, seksualitet og fordomme, som der eksisterer. Gennem lege blev de lærerstuderende for eksempel opmærksomme på de fordomme, som vi alle bærer rundt på, og om hvordan disse kan åbnes op og til dels nedbrydes gennem dialog. Organisationerne tilbød ligeledes at komme ud på skolerne og tage en snak med den klasse som lærerne underviste for, hvilket blev positivt modtaget, da det er noget som kan være svært at håndtere for den enkelte lærer.   

De lærerstuderende følte, at de i løbet af de fire dage var blevet introduceret til mange brugbare redskaber, som kunne bruges til at italesætte eventuelle konflikter der kunne opstå i et klasselokale. Humanity in Action vil derfor arbejde for, at Lærerakademiet bliver en fast del af Humanity in Actions programmer.


Ingen Svar til "Humanity in Actions første lærerakademi!"