Historie

Humanity in Action Danmark blev grundlagt som forening i 2003, men har arrangeret transatlantiske uddannelsesprogrammer siden 1997. Disse programmer koncentrede sig i starten om Holocausts historie og den exceptionelle redning af de danske jøder, og var et produkt af samarbejdet mellem Herbert Pundik, tidligere chefredaktør for Politiken og tidligere formand for Humanity in Action Danmark, og Judith Goldstein, executive director for Humanity in Action. Programmerne har nu udviklet sig til det årlige Copenhagen Fellowship, også kaldet Sommerakademiet, som fokusere mere bredt på menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse.

Ud over Sommerakademiet arrangerer Humanity in Action Danmark nu også konferencer, uddannelsesprogrammer og workshops for den bredere befolkning med fokus på menneskerettigheder og mindretal.

Humanity in Action Danmark har til formål at uddanne fremtidige leder for at sikre, at menneskerettigheder forbliver et fokusområde i nationale, internationale og transatlantiske relationer.