Sommerakademiet i København

Vejen til det inkluderende samfund 

Historie, Kultur og Politik

Humanity in Action’s Københavnske sommerakademi har til formål at undersøge menneskerettigheder og minoritetsspørgsmål i Danmark.  Siden dets begyndelse har grundlaget for sommerakademiet været redningen af de danske jøder under 2. verdenskrig i oktober 1943, hvor størestedelen af den jødiske minoritet i Danmark, der fik hjælp af det danske civilsamfund, blev bragt i sikkerhed i sverige. Denne begivenhed er betydningsfuld for dansk historie og identitet.

Det Københavnske sommerakademiet går i dybden med paradokserne i det danske samfund, velfærdsstatens inkluderende såvel som ekskluderende mekanismer, en historie med kulturel homogenitet, og hvordan denne historie påvirker debatter omkring etniske og religiøse minoriteter. Det Københavnske program finder sted i et af de efter sigende lykkeligste og  rigeste lande i verden med et egalitært og universelt sundheds-, uddannelse-, og velfærdssystem. Derved er det helt unik placeret til at undersøge udfordringerne og de spændninger, der eksisterer mellem majoritet og minoritet i det danske samfund.

I 2019 angriber det Københavnske program dette tema ud fra et kulturelt perspektiv igennem en kritisk undersøgelse af udfordringerne og mulighederne for udviklingen af et inkluderende og mangfoldigt Danmark.