Sommerakademier

Humanity in Action afholder sommerakademier (Fellowships) for universitetsstuderende i Danmark, Holland, Bosnien, Tyskland og USA. Sommerakademierne er intense og krævende tværfaglige programmer, hvor studerende fra både Europa og USA i fællesskab udforsker årsager til diskrimination, civilt ansvar og modstand, og minoritetsgruppers vilkår i samfundet.

Sommerakademiet udfordrer deltagerne til at nytænke komplekse spørgsmål vedrørende mangfoldighed i en historisk og nutidig sammenhæng, i samarbejde med akademikere, journalister, politikere, aktivister, organisationer, eksperter og ikke mindst hinanden. Gennem oplæg, workshops, debatter og udflugter fokuserer programmet på kollektiv erindring, identitet, udsatte befolkningsgrupper og demokratiets paradokser.

Sommerakademiet er gratis for alle deltagere, og giver adgang til et aktivt netværk af Senior Fellow alumni med mulighed for videre professionel og uddannelsesmæssig udvikling.

På den internationale hjemmeside, kan du læse mere om de forskellige Sommerakademier.

Sommerakademiet i København 2019

Vejen til det inkluderende samfund 

Historie (2017), Politik (2018) og Kultur (2019)

Siden 2017 har det Københavnske Sommerakademi undersøgt udfordringerne og mulighederne i fremmelsen af et inkluderende og mangfoldigt Danmark. I 2019 vil programmet udforske kultur som koncept og praksis og herigennem stille skarpt på temaet “Vejen til det inkluderende samfund”.

Siden dets begyndelse, har grundlaget for det Københavnske program været redningen af de danske jøder i oktober 1943, hvor størstedelen af danske jøder blev bragt i sikkerhed i Sverige med hjælp fra det danske civilsamfund. Sommerakademiet vil spørge hvordan og hvorfor minoriteters rettigheder bliver krænket og samtidig undersøge civilsamfundets rolle i at yde modstand mod diskrimination.

Det Københavnske Sommerakademi finder sted i et af de eftersigende lykkeligste og i rigeste lande i verden med et egalitært og universelt sunheds- uddannelses- og velfærdssystem. I mange år har Danmark været kendt for dets høje menneskeretlige standarder. Selvom Danmark stadigvæk tilslutter sig en menneskeretlig kultur, er der i stigende grad en tendens til at implementere strikse immigrations- flygtninge- og integrationspolitikker, der kun lige akkurat lever op til menneskerettighederne. Samtidig er den politiske retorik mod minoriteter ofte hård og eksluderende, ligesåvel som visse nationalistiske og diksriminerende synspunkter i stigende grad er legitimeret i samfundet.

For at forstå de ovennævnte mekanismer af inklusion og ekslusion i det danske samfind, vil det Københavnske Sommerakademi undersøge Danmarks menneskeretlige historie, udviklingen af den danske velfærdsstat, og hvordan historiske forestillinger om kulturel homogenitet påvirker nutidige debatter om etnicitet, race, religion, klasse, køn og seksualitet. Dette vil involvere en undersøgelse af Danmarks fortrængning af dansk kolonihistorie samt Danmarks historiske kontrol over Grønland, Færøerne og Island.

For et mere detaljeret indblik i sommerakademiets hidtidige indhold og form findes her programmerne for de Københavnske Sommerakademier 2017 og 2018.

De internationale sommerakademier

Danske studerende der har deltaget i sommerakademier i udlandet kommer tilbage, beriget med nye reflektioner, perspektiver og oplevelser. Vi har samlet nogle tidligere deltageres beskrivelser fra henholdsvis Detroit, Atlanta og Sarajevo, her.

Besøg den internationale hjemmeside for mere information om de internationale fellowships.