Humanity in Action Danmark arbejder for at skabe et inkluderende samfund baseret på menneskerettigheder. Dette gør vi gennem udviklingen af målrettede uddannelsesprogrammer med fokus på menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse, der skaber et netværk af aktive unge, som tager et medborgeransvar for et inkluderende samfund.